Yükseliş ve Boyut Değişimleri

YÜKSELİŞ VE BOYUT DEĞİŞİMLERİ

Tony Wicks’in Dünya medeniyetinde gerçekleşen değişimler hakkındaki izlenimleri:

GİRİŞ

Birçok insana inanılmaz gibi gelse de, Dünya üzerindeki insanlık, hayatı deneyimlememiz bakımından evrimsel bir değişim işleminden geçiyor.

Bizler; öyle ki galaksimizdeki ve evrenimizdeki diğer birçok yıldız sistemlerindeki, hatta diğer evrenlerdeki medeniyetlerle etkileşim içinde olacak galaktik bir medeniyet haline gelmekteyiz. Korkuya ve rekabete dayalı bir toplumdan, sevgiye, barışa ve uyuma dayalı bir topluma dönüşmek bizim gerçek kaderimiz. Şu andaki kaos sadece hızlanan değişimin bir parçası.
Görünmeyen (Daha çok ruhsal alemler ya da Cennet olarak Kabul edilen) olduğu kadar, çoğu insanın bir tek onun varolduğuna inandığı görünen bir evrende yaşıyoruz.

Hakikat bizden saklandı, böylece en sonunda kim olduğumuzu hatırlayacak, keşfedecektik: uzaydaki ve ruhsal alemdeki kardeşlerine yakından bağlı evrensel bilginin ve zekann ölümsüz varlıkları… Ne yazık ki birok hükümet, din ve felsefe, gücü ve kontrolü ellerinde tutmak isteyenlerin gerçeği bizlerden saklamak için amaçları doğrultusunda yönlendirilmiştir.

Amerikadaki terorist saldırılarına verilen karşılığın, zaman içinde bizi kontrol altında tutmak için yapılan son girişimlerden biri olduğu gösterilecek. Yine de zaman, dünyada barış isteyen insanlarn göstereceği anlayıştaki büyük değişimin zamanıdır, kullanılan/yönlendirilen medyanın bize sunduklarına rağmen.

Bir çok insan “bir şeylerin olmak üzere olduğunu hissetmekte, fakat gerçekleşen değişimlerin bir çoğu ortaya çıkmadan önce görnmez evrende gerçekleştiği için ilk seferde kavramak güçleşiyor.

Aslında büyük bir deney”in parçasıyız; bu heyecan verici bitiş zamanları”nda, bir medeniyetin sonu ve bir yenisinin, birlikte yaratacağımız Yedinci Altın Ça başlangıcı olan “bitiş zamanlarında, burada olmayı yüksek bir anlayışla kabul ettik.

Geleceğimiz hakkında bir çok şey yazıld, konuşuldu ve kehannette bulunuldu. Bu bilgilerin bazılar kaydedildiği zaman için gerçekti, fakat bugün iin değişti. Bazıları ise gerçek değildi, bizi yönlendirmek amaçlıydı.

Bütün bunların ayrımını yapmak en zor iş. Bu yüzden birisi için “gerçek” olan bir diğeri için değil. Bütün bilgilere, burada size sunduklarımla birlikte, kendi farkındalığınzı da uygulamanız gerekiyor. Öğrenimimize devam ettikçe değişik seviyelerde insanlar uyanıyor.

Bazı bilgileri özümsemek zor, mesela Yeraltınn doğal yapısını ve orada hala yaşamakta olan eski medeniyetleri. Ya da iyonlarca önce insanların gezegenimizin ve evrenin geleceğini değiştirmek için zamanda geçmişe yolculuk yaptıkları gerçeği…

Ya da 1943’de savaş gemisini görünmez yapp zamanda yolculuk yapabileceğimizi keşfettiğimiz gereği… Ve nasıl Apollo Ay Programının yüksek teknolojinin üstünü örtmek için yapıldıını… 60’lı yılların başında Ay’a ve Mars’a Güneş sistemimizin diğer bölümlerini incelemek amaçlı gizli yolcuklar yapılmıştı bile.

Son olarak, arzunuzu bilemek ya da bilinçlenme yolunuzun neresinde olduğunuza bağlı olarak sizi daha şüpheci yapmak için: Dünyanın, güneş sistemi ile birlikte Sirius yıldız sisteminin parçası olması için uzayda taşınması ile birlikte dönüş hızını yavaşlatması ve bir felaket gerçekleşmeden dnüş yönünü tersine değiştirmesi bekleniyor.

YÜKSELİŞ VE BOYUT DEĞİŞİMİ

Dünyanın kendisine ait bir farkındalığ vardır; O canlı bir varlıktır. Uyduğumuz/takip ettiğimiz Yaratıcının Kutsal Planı, bilerek ya da bilmeyerek de olsa bizi / dünyayı bildiğimiz 3. boyut gerçekliğinden, 4. boyuta (bir ara ya da geçici varoluş) ve sonra 5. boyuta çağırmaktadır. Bunun, uzun zamandr 2012’nin sonları gibi veya daha önce gerçekleşeceği söylenmekte.

İnsanlık ve diğer yaşam formlarının hepsi, yükselişe hazır olmak ya da titreşimlerini yükseltmek zorunda. Bir çok insan artık ayrı ve kişisel bir yükseliş için 200 ya da 390 yıl gibi bir zamana sahip değil. Son enkarnasyonlarını yaşamaktalar, ve Dünyadaki ve Evrendeki yeniden yaradılışı gerçekletirmek için yükselmeleri gerekmektedir.

Bu sahip olduğumuz bedenleri korumamız ve yavaş yavaş 30 yaşına geri döndürmemiz demektir. Hazır olmayanlar ise başka bir 3. boyut gezegeninde yeniden enkarne olacaklardır.

Onlar yüksek boyuttaki Dünyaya artık dönemeyecekler. Bazı insanların ise kontratları sözleşmeleri sona erdiği için eğer isterlerse daha önce bulundukları/ait oldukları yıldız sistemlerine geri dönebilecek ve hatta 5. boyuttan daha yüksek boyutlara yükselebilecekler. Gerçekte hiçbir insan bu Dünyadan değil…

Yükseliş ruhun ve maddenin birleşmesi – entegre olmasıdır. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve bütün ruhsal bedenlerimizin, tamamen aydınlanmış varlığmızı yaratmak için birleşmesidir. Işık bedenimize dönüşmemizdir.

Biz gerçekten insan olmayı deneyimleyen ruhsal varlıklarız. Diğer dünyalarda, boyutlarda ve realitelerde varolan biz olan başka formlarımız bulunmakta. Aslında, büyük bir amnezi (hafıza kaybı) problemi olan fiziksel melekleriz.

Yükseliş sayesinde, hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzu, evrendeki diğer bütün yaşam formlar ile BİR olduğumuzun farkına varırız. Her ey bir Yaratıcıdan gelmektedir. Aslında şu andaki dünyamızın birer parçası olan ırk farklılıkları, savaşlar, mal sahibi olmak, arazi hakları, hepsi gerçekten bir illüzyon. Koca bir hologramın içinde yaşıyoruz.

Düzlemler, paralel dünyalar olarak da bilinen bir çok boyut aynı uzayda varolmakta. Aralarındaki tek fark titreşim dereceleridir. Titreşimimizi yeterince yükselttiğimizde, boyut değiştiririz. Dünyanın titreşim oranınn bir ölçümü de bazı bilimadamları tarafından yüksek bölgelerle kıyaslandığında farklı farklı ölçüldüğü, dünyanın kalp atışı olarak da bilinen Schumann Rezonansdır.

Yıllarca bu oran saniyede 7.8 döngüde (hertz) kalmştı. Uyumlu birleşme/uyumlanma sürecinde yükselmeye başladı: Ağustos 1987, ruhsal uyanışın arttığı yıl. Teori olarak, rezonans 13’de sabitlendiğinde, 4. boyutta olacağız. Bazı kaynaklara göre, bir süredir 12.9’dayız ve yakın gelecekte 13.8’e varacağız.

Biz ancak kendimizi tam olarak foton kuşağı enerjisine açtığımızda yükselişi başaracaımız umulmaktadır. Bu solar sistemimizin 26,000 yılda iki kere geçtiği toroid (bir dairenin kendisiyle çakışmayan bir eksen çevresinde döndürülmesi ile elde edilen yüzük şeklindeki bir yüzey ) şekilli bir enerji bandıdır. Daha önceki geçişlerin her biri 2000 yılda tamamlandı.

Şu anda kuşağın içindeyiz fakat ölmcül / zararlı bir erken yükselişi engellemek iin Işık Galaktik Federasyonu – Samanyolu Galaksimizdeki diğer halklardan olan dostlarımız – tarafından güneş sistemimizin etrafına yerleştirilen holografik enerji alanı ile korunmaktayız. Titreşimimiz yükseldikçe, bazı foton enerjileri yavaş yavaş güneş sistemimizin içine salınmaktadır.

İlk olarak, 12 sarmallı RNA/DNA sistemi, bedenimizin 2-sarmallı sisteminin yerine yerleştirilmiş olacak. Bedenimizin 7 çakralı sistemini, 13 çakralı sisteme yükseltmi olacağız.

Ayrıca beynimizin yüzde 10unun veya 20’sinin yerine 100’ünü bilinçli olarak kullanacağız. Tam bilinçlilik halimiz geri dönecek. Bu neden burada olduğumuzun, gelecekte ne yapacağımzın ve geçmiş yaşamlarımızın ne olduğunun farkındalığıdır. Parmaklarımızın ucunda ya da daha doğrusu beyin reseptorlerimizde (uyarıcı) evrensel bilgiye ve süper-insan gücüne/kabiliyetine sahip olacağız.

GALAKTİK İNSAN

Yükselmiş galaktik insanlar (fiziksel melekler) olarak, galaksimizdeki, evrenimizdeki, ve ötesindeki bütün sezgisel yaşam formları ile etkileşim halinde bulunabileceğiz.

Birçok yaşam evvel kaybettiğimiz dünya dışı güçlerimizi yeniden kazanacağız. Telepati, duru görü, uzay araçları olmadan gezegenler arası seyahat, Işık bedenimizi (merkaba) kullanarak mümkün olacak.

Bazı insanlar geldikleri yıldız sistemlerine yeniden ziyarette bulunabilecek ya da geri dönebilecek. Bazıları Mars, Venüs ve asteroid kuşaktan tekrar oluşturulacak olan Maldek’te yeniden yerleşimin sağlanmasına yardım edecek.

Çoğunluk Altın Çağ için Dünyada kalacak ve Altın Çağın yaratılmasına yardım edecek. Dünya, çevremizdeki birçok galaksinin oluşturduğu Galaksiler Arası Birliğin ticaret, konferans, ve ynetim merkezi olacak.

Dünya nüfusunu oluşturacak olanlar onun gerçek işçileri olacak; ışığı tutacak (demirleyecek) ve dünyanın çevresindeki büyük tapınaklardaki enerji noktalarını ve ağlarını destekleyecekler. Uzun zamandır bu işi balinalar ve yunuslar yapmakta. Olağanüstü (yüzeyde görünüyorlarmış gibi) kristal şehirlerde yaşayacağız. Yüksek boyuttaki varlıkların diğer gezegenlerde yaşadıkları şehirler gibi.

Ya da Lemuryalıların ya da Atlantislilerin hala yer kabuunun içinde yaşadıkları gibi. Yakında onlarla tanışacağız/karşılacağız. Yeni halkımız, Lemurya’nın genel ruhsal kavramları zerine kurulacak, yani onun da dayandığı Sirius B kavramlarının…

Şu andaki hükümetlerimizin/yönetimlerimizin yapısı son bulacak. Yüksek zekalı varlıklar, uygun olan evrensel kurallara dayanan yeni yönetim konseyleri hazırlamamıza yardım edecek. Şu anda hükümetlerin kontrolünü elinde bulunduranların engellemeleri olmadan, yeni uyumlu yönetimlerde son sözü biz söyleyeceğiz.

GÖLGE HÜKÜMET VE KONTROL

Gelişmemizin en büyük engelleyicilerinden biri, dünyanın “yasal” yönetimlerini baskıcı kontrolü altında tutan gizli Gölge Hükümettir. Ayrıca bunlar, dünya medyasından aldığımız günlük haberlerin türünü ve gerçekleri kısıtlamaktadır. Birçok insanın medeniyetimizde meydana gelmekte ve gelecek olan büyük değişimlerden habersiz olmasının sebebi de budur.

Çoğu zaman televizyonda ve gazetelerde korkuya dayalı haberlerin olmasının sebebi de budur.

İnsanlar korkutmak, haberlerle üzmek, finansal sorunlar, savaşlar, vahşet, ve zihin kontrolüne ek olarak zararlı yiyecekler, iecekler, yasal ve yasa dışı ilaçlar, titreşimimizi düşük seviyede tutmak için kullanılan yollardan bazıları. Bu yükselişi gerçekleştirmeyi daha da zorlaştırıyor.

Bu olumsuz, negatif kontrol, uzun zamandır bir çok din ve felsefenin de bir parçasıydı. İyi haber ise, bu manipulasyon ve kontrol artık bir sona yaklaşıyor. Demokratik globalizasyon programı maskesinin altına gizlenen diktator Yeni Dünya Düzeni / Tek Dünya Hükümetine, yüksek yönetimler tarafından yapılacak olan lehimize müdahale ile oluşumuna izin verilmeyecek.

Bu müdahaleye enkarne olmadan önce karar vermiştik, bunun Tanrısal planda yeri olmayan “özgür seçim” ile çeliştiğine inanlara rağmen. Bir Yaratcıya ya da bu plana inanmayanları büyük bir sürpriz bekliyor!

Nasıl manipule edildiğimiz (yönlendirildiğimiz, kontrol edildiğimiz) yakında açıklanacak ve bu harika deişimleri başlatacak.

Gölge Hükümetin az bilinen özelliği ise kendisinin de negatif dünya dışı varlıklar tarafından Dünyayı kontrol etmeleri için gelişmiş teknoloji vermek sureti ile kontrolünde olmasıdır. Yine de toplumumuzun bu yönünden nefret etmemeliyiz. Daha önceki yaşamlarımızda hepimiz sadece deneyim için negatif karakterler sergilemiştik.

Onlara sevgi göndermek ve seçim yapmamız gerektiğinde onların kontrol entrikalarıyla yapacak hiçbir şeyimizin olmaması yapılacak en iyi şey. Yakın gelecekte Dünya üzerindeki bütün karanlık, ışığa dönüşecek ve güçlü bir Işık yaratacak.

Eskiden Gölge Hükümetin müttefiği olan bir çok dünya dışı varlık artık Işk güçlerinin bir parçası. Birçok Gölge Hükümetin eski üyesi de Işık’ın tarafında. Geriye kalanlar ise aynı şeyi yapabilir ya da başka bir 3. boyut gezegeninde, daha yüksek boyutlara yükselene kadar enkarne olmaya devam edebilirler. Bu onların seçimi.

YÜKSEK ZEKA

Evrenimiz yaşam ile çeşitli tekamül seviyelerinde birlikte çalışmakta. Bizler ok ya da az alt seviyedeyiz fakat “yukarı”ya doru çok büyük birilerleme gerçekleştireceğiz. En üst seviyedeki zeka Tanrı, Yaratıcı ya da daha bir çok başka kavramlar olarak adlandırdığımz kollektif enerjidir. Buradan aşağıya doğru azalan seviyedeki titreşimlerde, -boyutlar, düzlemler de denir- yaşayan birçok varlık, başlangıçta ruhsal formda daha sonra yarı-katı ve de sonra şu anda sahip olduğumuz gibi yoğun bedenlerde varolmaktadır.

Bu varlıkları, Elohim, Başmelek, Işığın Efendisi, Melek, Yükselmiş Üstadlar, ve son olarak insan benzeri bedenlere sahip olan ya da sürüngen , böcek benzeri olan dünyadışı varlıklar olarak adlandırırız. Televizyonda bu formların bazıları “Star Trek” gibi showlarda açığa vurulmaktadır. Hepimiz daha önce bu formlarda varolduk, fakat diğer görnüm/parçalarımız ile birlikte hareket ederek. Herbirimiz yaklaşık 12 ruhtan oluşan bir Ruh Grubunun ve yaklaık 144 ruhtan oluşan bir Ruh Ailesinin parçasıyz.

Milyarlarca ruh (Tanrı’nın tezahürleri), Tanrı’nın titreşimine ya da saf Işık’a geri dönen yolu daha önce nerede olduklarını unutmu olarak bulabilecekler mi diye Dünya’ya gönderilmiti. Bu daha önce hiçbir yerde denenmemişti bu da bu deneyimin ya da deneyin eşsizliğini göstermektedir. Dünya, bu galaksideki ve evrendeki değişimin dayanak noktasıdır

Başka bir yerdeki tekamül biz 5. boyuta yükselmeden başarıyla devam ettirilemez. Birçok medeniyet/ırk heyecanla ve ilgiyle bizi izliyor. Yüksek boyutlar bizi görebilirler fakat biz buradan daha yüksek boyutları göremeyiz. Son yıllarda, insanlık, kanallar vasıtasıyla (medyumlar ile) rehberlik sağlayan ve hatta bazen eterik ya da fiziksel formda görnen bir çok yüksek Işık varlıklarına snırsız ulaşım imkanına sahip.

Categories: Blog

2 yorum

 1. dedi ki:

  Merhaba
  Bilmek istediğim cevapları google amcadan kesinlikle alamadım.
  çok araştırdım fakat ya saçma sapan formlar saçma sapan yorumlar yada tamamen din e endeksli bilgiler var.ve ben bunları değil bilimsel nitelikli olan yada doğru olan açıklamalar istiyorum.
  Cevap almak istediğim sorum şu;
  Uzun zamandan beri aralıklarla uyku felci dene garip şeyi yaşıyordum fakat buna birde adını koyamadığım dokunulma hissi vs gibi şeyler eklendi.
  Sonra bir gün korkmayıp bana sarılan nesneyi arkamdan çekip öne doğru fırlattım ve çoğu film veya görselini gördüğüm o görüntülerin karışımı bir görüntü gördüm.hatta ağlamaklı olduğunu bile gördüm…biliyorum mutlaka bunun bilinçaltı vs gibi bir açıklaması vardır.bununla ilgili bilgim yok ve bilgi sahibi olmak istiyorum.
  ….daha geçen gün tekrar uykuya daldım anını bilemiyorum ,tekrar arkamdan sarıldığını hissettim fakat öyle bir his yaşattıki bana uzun zamandır yaşayamıdığım hatta unutmuş olduğum huzur hissini saniyelerce hissettim .müthiş bişiydi.korkum aklımı yenip son veriyor bu duruma.yani aslında devam edip ne olacağını merak eder oldum..
  Herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok 🙂 sadece bu yaşadığımın boyutlarla ilgili olduğunu düşünüyorum tabiki yanılma payım çok yüksek o yüzden sizden bilgi almak istiyorum

  • dedi ki:

   Çiğdem hnm merhaba nasılsınız,
   öncelikle geç cevabımız için özürdileriz.Mesaj kutumuzda bir problem oluştu.Hla bu sorununuz devam ediyor ise size eğitmenlerimiz ile bir görüşme randevusu yazabilirim.Görüşmelerimiz ücretsizdir.
   bana 2324646457 nolu telefondan ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz

   Sevgiler
   Funda

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir