Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Şebnem Özenç ile “AİLE DİZİMİ ” Açılımı

16 Aralık 2017 @ 10:00 - 17:00

 

Psikoterapist Bert Hellinger’in geliştirdiği Sistem ve Aile Konstelasyonu, diğer bilinen adı ile Aile Dizimi methodu ile grup çalışması dinamiğinde uygulanan bir terapi yöntemidir. 

Temelde, soyağacında yaşanmış silsilede aktarılan büyük travmaların birey üzerindeki etkilerinden uygun şekilde özgürleşmesini hedefleyen sistem; hastalıklar, ilişki problemleri, hayatta sıkışıklık yaşanan herhangi bir konuda iyileşme için talep edilebileceği gibi; içsel parçaların uyumu ve dengelenmesi, bireysel gelişimde farkındalık, ruhsal farkındalık gibi gelişim ve değişim arzuladığınız konularda da uygulanabilir. 

Ruhun derin hareketleri prensibi ile danışanın hayatındaki unsurların asıl durumu morfik alanda sergilenir. Kaynak veya kilit açacak durum görünür kılınır. Olana dışarıdan bakabilmek ve olanı görebilmek bile özgürleşmenin önemli bir adımıdır. Daha sonra Alanda sıkışıklık yaşanan, düğümlenmiş durumların uygun ritüeller ile yeni bir dengeye gelmesi sağlanır. 

Alanda tesadüf yoktur. Alan Bir için biraraya gelen her ruha mutlaka hediyelerini sunar.  Temsilci algısı zamanla geliştikçe alınan faydalar da artmaktadır. Tam olarak yaşadığınız bir duruma denk olabileceği gibi, yargılama veya sizde olmayan, yeni bir anlayışa ihtiyacınız olan bir temsilcilik de olabilir. En basit ifade ile denk gelen temsilcilik sizin de ihtiyacınız olan bir parçanızı şifalandırır.

Morfogenetik, birleşik alan teoremi ile açıklanabilen hala fenomen olma özelliğini koruyan eşsiz (zihin/duygu/ruh) bütünsel bir çalışmadır. Tematik Çalışma: – İlk Hareket: Kendini Bul -Travma kaynaklı ruhsal içgüdü, soyağacından biri ile üstlenmeyle özdeşleşme, Başkalarının kaderini yargılama, ebeveyn ve yakın çevrenin yüklemeleri, çocuklukta alınan tepkisel kararlar gibi çeşitli nedenlerle bize ait olmayan kişilik ve davranış modelleri, duygular, inançlar, kaderler, yükler taşıyabiliyoruz. 

Entelektüel farkındalık gelişmesine, çeşitli yöntemlerle iyileştirme çalışmaları yapılmasına rağmen ve pozitif yönde aksi öğrenme gerçekleşmiş olmasına rağmen devam eden durumların altında genelde “ait olmayan” dinamiği yatmaktadır. Ruha ait olmayan bu hayalet parçaların iyileştirmeye değil farkedip salınmaya, bırakılmaya ihtiyacı vardır. 

 

  • Sandığın Sen / Asıl Sen
  • Ait Olmayan Duygular / Ait Olan Duygular
  • Ait Olmayan İnançlar / Ait Olan İnançlar

• Ait Olmayan Yükler / Ait Olan Sorumluluklar