Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Boyutsal Nefes Grup Çalışması

18 Şubat @ 14:00 - 18:30

NEDİR:
Boyutsal Nefes, varlığın tüm boyutlarına etki ederek güçlü bir değişim ve dönüşüm yaratan, nefes
ve beden merkezli bütüncül bir yaklaşımdır.
NASIL ÇALIŞIR:
Boyutsal Nefes tekniği, bağlantılı nefeslerle diyafram kasını çalıştırırken, beden üzerinde yer alan
tetik noktalarına bası uygulanarak yapılır. Böylece, bedendeki duyumlar kişinin farkındalığına gelir,
bloke olmuş enerjiler çözülür ve bedenin kendini iyileştirme kapasitesi yeniden aktive edilir.
Varlığımızın tüm boyutlarını farketmeye odaklı Boyutsal Nefes tekniğini uygularken, nefes alma,
duyumsama, hissediş ve içsel iyileşme gücümüzden faydalanıyoruz. Yaşadığımız zorlu
deneyimlerden kalan stres ve gerilim yükünü, kendi kaynaklarımızı kullanarak fiziksel ve enerji
bedenlerimizden boşaltıyoruz. Boyutsal Nefes’te ilerledikçe, duygu ve beden farkındalığımız
artıyor. Böylece bedenimizi dinlemeyi ve onun iyileşme gücüne güvenmeyi öğreniyoruz. Boyutsal
Nefes tekniği ile bütünsel iyilik halimiz arttıkça, çevremizle ilişkilerimizde korku değil, merak ve
keşfetme hali hakim oluyor. Bu dünyadaki tüm deneyimlerimizi olduğu haliyle kabul ederek yaşamı
daha derinden deneyimleyebiliyoruz.
Tetik Nokta (Trigger Point) terimi ilk kez 1942 yılında Dr. Janet Travell tarafından kullanılmış olup,
bu bilimin temelleri batı tıbbında 1800’lere dayanmaktadır. 10 yılı aşkın bir süre nefes teknikleriyle
insan bedenleri üzerinde çalışan Semra Bakioğlu, Sare Elçin ve Esra Günaydın, tetik nokta
biliminin önemi farkederek nefes çalışmalarıyla birleştirmiştir. Boyutsal Nefes adıyla tanınan bu
yaklaşım, çok daha hızlı, güçlü ve etkili bir nefes tekniği olup, son yıllarda hızla yayılmaktadır.
Boyutsal Nefes çalışmaları, Boyutsal Nefes Derneği’ne bağlı eğitmenler ve koçlar tarafından
yapılmaktadır.
www.boyutsalnefes.com