Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Bilinçaltına Yolculuk Çalışması Ücretsiz Tanıtım

9 Aralık 2015 @ 14:00 - 15:30

BİLİNÇ ALTINA YOLCULUK

● Farkındalık kazanmak

● Evrenin işleyişi

● Hayatın içindeki rollerimiz

● Etkileşim, enerji alışverişi

● Kalıplarımız

● Kendini keşfederek yaşanan olayların duygusuna

ulaşmak

● Seçimlerimiz ve düşüncelerimizde “hak yasası”

evrensel yasayı uygulamak

● Duygu ile yaratmak

● Yargılamak ­ affetmek ­ eşitlik ­ özgürlükler

● Duygu ve beden sağlığı ilişkisi ­ Bedendeki

rahatsızlıklardan yola çıkarak duygu durumunun ve

bilinç altının analizi

● İlişkilerde denge ve huzuru yaratmak

● Rüyalar