Yoga

Yoga

Yoga

Gelişen teknolojinin, hayatın sunduğu ağır yaşam şartlarının altında kaç kişi gerçekten mutlu olduğunu söyleyebilir? Siz söyleyebiliyorsanız ne mutlu size. Ancak günümüz şartları çoğu kişi için bir baskı, bir sıkıntı ve bunalım getirisidir. Kişi yaşam şartlarının altında ezildikçe kendine bir çıkar yol arar. Fiziksel çöküntüsünü, ruhsal bunalımlarını, psikolojik sorunlarını üzerinden atmak için bir avuntuya ihtiyaç duyar. Hatta bazen bu avuntu bir sigara, biraz alkol bazen de uyuşturucu ya da uyku ilaçları olur. Bu durum elbette ki kişinin yıpranmış ruh ve beden sağlığını daha da yıpratır. Peki insan yaşamın kendi üzerinde yarattığı gerginlikten sağlıklı bir şekilde uzaklaşmak ve kendini korumak için ne tür yollar izlemelidir? Bu noktada en güncel konulardan biri olan YOGA çıkar karşımıza.

Yoga, kökeni Hindistan’a dayanan köklü bir felsefe, bir yaşam biçimidir. Amaç kişinin ruhsal ve bedensel yönden huzur bulmasıdır. Bu da her şeyden evvel kişinin kendini tanıması ile mümkün olacaktır. Yoga kişinin kendini tanıması hususunda en etkili yöntemlerden biridir. Yoga bir dini inanç değildir. Kişinin kendini derinlemesine tanıması ve bu sayede kendinden hareketle evrenin uyumunu yakalaması esasına dayanır. Kişi canlı cansız her şeye derin bir sevgi beslemeyi öğrenir. Bu da onun anlamsız acılarla yıpranmasını engeller.

YING&YANG

8 EKİM İTİBARİ İLE HER PAZARTESİ VE PERŞEMBE SAAT:10:00 -11:30 ARASI YOGA HOCAMIZ Köklen Nart Yıldırım İLE YIN&YANG -YOGA DERSLERİMİZ BAŞLAMAKTADIR.

YIN&YANG YOGA karşıtların birlikteliği..YIN,dişil yanımız.Kabul eden,yansıtan,durağan,içe yönelen,bir yoğunluk.YANG eril yanımız Aktif hareketli,dışa dönük,dinamik.YİN VE YANG’ın birlikteliği bu zıt kavramların,iyiliğin birbirine eriyerek “TEK ” liğe kavuşup akması….

YIN YOGA pozlarda uzun süreli kalmayı içeren,bağ dokulara olan derin etkisiyle,bedeni esneterek gevşeten ve geliştiren bir çalışma iken ;Yang Yoga kaslara yönelik tekrarlar içeren,bedeni güçlendiren ve ısısını artıran dinamik bir çalışmadır. Yin Yoga ile sessizlik ve hareketsizliğin içindeki devinimi duymaya,Yang Yoga ile akışların içinde beliren gücü hissetmeye yönelip,Yin ve Yang kavramlarının akışkan bağlantısını bedenimizde ve içimizde hissetmeye niyet edeceğiz…

 

 

 

Yoga

Yoga

8 EKİM İTİBARİ İLE HER PAZARTESİ VE PERŞEMBE SAAT:10:00 -11:30 ARASI  YIN&YANG -YOGA DERSLERİMİZ BAŞLAMAKTADIR.

Köklen Yıldırım uygulamaktadır.