Homeopati

Homeopati

Homeopati

HOMEOPATİ NEDİR ?

Homeopati yaklaşık 200yıl kadar önce Dr Samuel Hahnemann tarafından geliştirilerek dünyaya yayılmıştır. ‘Benzeri benzer ile tedavi’ Homeopati nin temel ilkesidir .Buna göre ,sağlıklı insanda hastalık belirtileri oluştura bilen herhangi bir maddenin çok düşük dozları ,hasta bir bireyde bu belirtileri ortadan kaldırıp iyileşmeyi sağlar.
Bu tedavideki amaç, hastaya zarar vermeden, ılımlı ve güvenilir bir yolla hastalığı tümüyle ve kökten iyileştirmektir.
Hastaya verilen Homeopatik preparat hastalık belirtilerine benzer ve düşük dozda olması , tek preparat kullanılması,tedavinin temel kuralıdır.Ayrıca , verdiği preparat hakkında Homeopatın (Homeopati uzmanı) kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerekir.
Aynı hastalığa her birey değişik tepki gösterir ; Homeopati’’Hastalık yoktur , hasta vardır ‘’ yaklaşımı uygulanır tedavi kişiye özgü düzenlenir.

HOMEOPATİ NASIL ETKİ EDER
Hastalık belirtilerini baskılamaya yönelik tedavi biçimleri yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu tür tedaviler vücudun kendini iyileştirebilme özelliğine hasar verir .Sonuçta, organizma dışarıdan yardım almadan hastalığın üstesinden gelememeye başlar.
Hastalık benzer belirtiler oluşturan Homeopatik preparatlar ise vücudun kendini iyileştirme gücünü (Yaşam gücünü) harekete geçirir . Organizmanın bu muazzam gücü , hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasını ve iyileşmeyi doğal yolla sağlar.
Homeopatinin kurucusu Dr. Hahnemann’a göre ‘’Hastalık kişideki semptomların (belirtilerin) bütünüdür.Semptomlar ise yaşam gücünün dengesindeki bozulmanın bir dışa vurumudur .Homeopatik yöntemle yaşam gücü dengelenir bu yolla hastalık semptomları ortadan kalkınca hastalıkta tamamen iyileşmiş olur. Yok edilmiş hastalık sağlık demektir.

Homeopatik preparatlar ; Bitkiler, hayvanlar, minareler gibi doğal kaynaklardan elde edilir.Belli oranlarda seyreltilerek, etkili olabilecek en düşük dozda kişiye uygulanır.
Homeopatik preparatların yan etkileri yoktur ve alışkanlık yapmaz. Yetişkinlere uygulana bildiği gibi , her yaş gurubundaki çocuklarda,hayvanlarda ve bitkilerde de güvenle kullanıla bilir .

Cerrahi müdahale gerektiren durumların dışındaki tüm rahatsızlıklarda Homeopati uygulana bilir . Operasyonlardan sonra Homeopati uygulanan hastalarda , dokuların çabuk iyileştiği bilinmektedir .

Cengiz Karahan uygulamaktadır.