Boyutsal (Multidimensional) Nefes

NEDİR:
Boyutsal Nefes, varlığın tüm boyutlarına etki ederek güçlü bir değişim ve dönüşüm yaratan, nefes
ve beden merkezli bütüncül bir yaklaşımdır.
NASIL ÇALIŞIR:
Boyutsal Nefes tekniği, bağlantılı nefeslerle diyafram kasını çalıştırırken, beden üzerinde yer alan
tetik noktalarına bası uygulanarak yapılır. Böylece, bedendeki duyumlar kişinin farkındalığına gelir,
bloke olmuş enerjiler çözülür ve bedenin kendini iyileştirme kapasitesi yeniden aktive edilir.
Varlığımızın tüm boyutlarını farketmeye odaklı Boyutsal Nefes tekniğini uygularken, nefes alma,
duyumsama, hissediş ve içsel iyileşme gücümüzden faydalanıyoruz. Yaşadığımız zorlu
deneyimlerden kalan stres ve gerilim yükünü, kendi kaynaklarımızı kullanarak fiziksel ve enerji
bedenlerimizden boşaltıyoruz. Boyutsal Nefes’te ilerledikçe, duygu ve beden farkındalığımız
artıyor. Böylece bedenimizi dinlemeyi ve onun iyileşme gücüne güvenmeyi öğreniyoruz. Boyutsal
Nefes tekniği ile bütünsel iyilik halimiz arttıkça, çevremizle ilişkilerimizde korku değil, merak ve
keşfetme hali hakim oluyor. Bu dünyadaki tüm deneyimlerimizi olduğu haliyle kabul ederek yaşamı
daha derinden deneyimleyebiliyoruz.
Tetik Nokta (Trigger Point) terimi ilk kez 1942 yılında Dr. Janet Travell tarafından kullanılmış olup,
bu bilimin temelleri batı tıbbında 1800’lere dayanmaktadır. 10 yılı aşkın bir süre nefes teknikleriyle
insan bedenleri üzerinde çalışan Semra Bakioğlu, Sare Elçin ve Esra Günaydın, tetik nokta
biliminin önemi farkederek nefes çalışmalarıyla birleştirmiştir. Boyutsal Nefes adıyla tanınan bu
yaklaşım, çok daha hızlı, güçlü ve etkili bir nefes tekniği olup, son yıllarda hızla yayılmaktadır.
Boyutsal Nefes çalışmaları, Boyutsal Nefes Derneği’ne bağlı eğitmenler ve koçlar tarafından
yapılmaktadır.
www.boyutsalnefes.com

KİMLER FAYDALANABİLİR:

Öfke, stres ve duygu yönetimi isteyenler
Yaşamlarına denge getirmek isteyenler,
Yaşamlarında önemli dönüm notalarından geçenler:
İlişkiler: Boşanma, evlilik, ayrılık, vs
Sağlık: Kaza ve travma sonrası stres bozukluğu, önemli hastalıklar (kanser, kalp, şeker,
depresyon, vs), hamilelik dönemi, vs
İş Hayatı: İşten çıkarılma, işsizlik, vs

Kayıp: Ölüm, ayrılıklar, statü, maddiyat, vs
Bedensel kronik ağrı çekenler (baş ağrıları, migren, regl, omurga, kas, fasia, vs)
Nefes problemleri çekenler (nefes darlığı, astım, koa, vs)
Bağımlılıklarından özgürleşmek isteyenler (sigara, alkol, madde, ilişki, sevgi, vs)
Tekrar eden olumsuz yaşam deneyimleri yaşayanlar,
Daha fazla özgüven, huzur, cesaret, neşe ve yaşam sevinci isteyenler,
Kendi gücünü eline almak isteyenler,
Yaratım gücünü aktive etmek isteyenler
Eril ve dişil enerjisini dengelemek isteyenler
Öz ve içsel gücüyle bağlantısını güçlendirmek isteyenler
Her yaş grubundaki kişiler Boyutsal Nefes ile çalışabilir.

SIK SORULAN SORULAR:

Boyutsal Nefes Seansı nasıl uygulanır?
Bireysel seanslarda, nefes seansı öncesinde Boyutsal Nefes (BN) Koçuyla danışmanlık oturumu
gerçekleştirilir. Bu oturumda, kişinin danışmanlık istediği konular hakkında konuşularak farkındalık
yaratılır.
Boyutsal Nefes seansı, mat üzerinde yatarak ağızdan alınan bağlantılı nefeslerle başlar. Seans
ortamını korumak ve dikkati nefeste tutmayı kolaylaştırmak için, arka planda hafif bir seans müziği
çalar. BN Koçu, kişinin bedenindeki tetik noktalara (trigger points) uzun süreli statik basılar uygular.
Bu uygulama esnasında hissedilen bedensel acı, doğru noktaya dokunulduğunun işaretidir. Ancak
bu acı 10 üzeri 7 seviyesinde kalacak şekilde bası yapılmalıdır. Bir süre sonra bu acının azalması,
tetik noktanın çözüldüğünü gösterir. 45 dk boyunca bu şekilde nefesle bedende çalışılır. Ardından,
5 dk boyunca yapılan burun nefesiyle, kişi dinlenmeye geçer. Son olarak 10 dk boyunca doğal
nefeslere dönülerek derin gevşeme sağlanır. Kişi yönlendirme eşliğinde beden farkındalığına
getirilerek uyandırılır. Toplamda seans süresi 1 saattir. Seans sonrasında karşılıklı paylaşım ve
geribildirim verilir.
Grup seanslarında, BN Nefes seansı öncesinde, danışmanlık oturumu yerine, grup paylaşımları
yapılarak farkındalık yaratılır. Ardından max. 2 kişiyle 1 koç ilgilenecek şekilde, aynen bireysel
seansta açıklandığı gibi seansa geçilir. 1 saat boyunca bu şekilde nefesle bedende çalışılır.
Ardından, 5 dk boyunca yapılan burun nefesiyle kişiler dinlenmeye hazırlanır. Son olarak 10 dk
boyunca doğal nefeslere dönülerek derin gevşeme sağlanır. Kişiler yönlendirme eşliğinde beden
farkındalığına getirilerek uyandırılır. Toplamda seans süresi 1 saat 15 dk’dır. Seans sonrasında
toplu paylaşımlar yapılır.
Seansta neler yaşanır?
Seans boyunca uygulanan tetik nokta basıları sırasında max 10 üzeri 7 seviyesinde olacak şekilde
ağrı ve acılar hissedilebilir. Bu ağrı ve acının sebebi basılar değil, kaslarda bulunan tetik noktalardır.
Tetik nokta olmayan yerlere yapılan basılar acı ve ağrıya sebep olmaz.
Tetik noktaların çözülmesi (discharge) esnasında bir takım fiziksel deneyimler yaşanabilir. Bunlar,
öksürük, titreme, gurultu, geyirme, uyuşma, kasılma, ağlama, gülme, bulantı, terleme, vs’dir. Son
derece normal olan bu çözülme (discharge) deneyimlerine izin verilir ve kişi bu süreçte koç
tarafından desteklenir. Tetik noktaları çözen kişi koç değil, kişinin kendisidir. Dolayısıyla, kişi beden
farkındalığı sayesinde, içsel iyileşme gücünü aktive eder.
BN Seansı, muhabbet, tuvalet ve su molası gibi sabotajlarla kesintiye uğratılmamalıdır.
Kaç seans yapılması önerilir?
Bedenin tüm bölümlerinde çalışılması ve tetik noktaların taranması için min. 7 seans yapılması
tavsiye edilir.
Ne kadar aralıklarla seans yapılmalı?
Seanslar ne kadar sık yapılırsa süreç o kadar hızlı ilerler. Ancak gündelik yaşamdaki zaman
sıkıntısından dolayı, seanslar arka arkaya yapılamasa da, max. 10 günlük (min. 3 seans/ay) aralarla
planlanabilir.
Hamileler yapabilir mi?
Evet, ilk 3 aydan sonra seans yapabilirler. Basılar daha yumuşak ve belli bölgelerle sınırlıdır.
Çocuklar yapabilir mi?
Evet, yapabilir. Çocukların konsantrasyon süresi büyüklere göre daha kısa olduğundan, BN seans
süresi de daha kısa olabilir.
Boyutsal Nefes’i kimler yapamaz?
Anevrizma, epilepsi ve şizofren hastaları ile hamileliğinin ilk 3 ayındaki kişilerin BN seansı yapması
önerilmez. Ayrıca tüm bedeni etkileyen, büyük ameliyat geçirmiş kişilere 3 aydan önce BN
çalışmaları tavsiye edilmez.
Madde bağımlılığı olan kişiler ve manik depresif hastalarıyla bir gözetmen eşliğinde yapılması
tavsiye edilir.
Bireysel ve grup seansları arasında fark var mıdır?
Bireysel seansta, seans öncesi birebir danışmanlık oturumu yapılır, grup seansında ise genel grup
paylaşımı gerçekleştirilir.
Bireysel seansta koç ve danışan bire bir seans yapar. Grup seansında ise 2 kişiyle 1 koç ilgilenir.
Bireysel seans süresi toplam 1 saat iken, 2 kişi arasında zaman paylaşımı olacağı için grup seansı
1 saat 15 dk’dır.
Her iki seans da son derece etkili olup, sonuçlar aynıdır.
Boyutsal Nefes çalışmasının olumsuz yan etkileri var mı?
Boyutsal Nefes çalışmasının herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur. “Boyutsal Nefes’i kimler
yapamaz?” bölümünde belirtilen kişiler haricinde, herkes de olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Boyutsal Nefesi kendi kendime yapabilir miyim?
Evet yapılabilir. Öncelikle kişinin belli bir süre BN Koçuyla çalışması tavsiye edilir. Sonrasında, BN
Koçunun yönlendirmesiyle kendi başına max. 15 dk’lık mini seanslar yapması tavsiye edilir.
Boyutsal Nefes programları nelerdir?
Boyutsal Nefes’i aşağıda belirtilen programlarla deneyimleyebilirsiniz. Bu programlara daha önce
hiç BN yapmamış kişiler kolaylıkla katılabilir. İleri Nefes Semineri haricinde katılım için ön koşul
aranmaz.
– Bireysel Seanslar
– Grup Seansları
– 1 Günlük Nefes Çalışması
– Haftasonu Nefes Çalışması
– Nefes Semineri (4,5 günlük)
– İleri Nefes Semineri (4,5 günlük) (Daha önce Nefes Seminerine katılmış olmalı)

 

Boyutsal Nefes Çakra Dansı