Eğitimler ve Uygulamalar

Transformal Nefes; kişide fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük sağlayan ve sistemde önemli düzeyde iyileşme gerçekleştiren ve kişinin ruhsal yapısını güçlendiren güçlü bir tekniktir.

Devamını Oku

Yoga

Gelişen teknolojinin, hayatın sunduğu ağır yaşam şartlarının altında kaç kişi gerçekten mutlu olduğunu söyleyebilir? Siz söyleyebiliyorsanız ne mutlu size. Ancak günümüz şartları çoğu kişi için bir baskı, bir sıkıntı ve bunalım getirisidir.

Devamını Oku

Psikolojik danışma, “bireylerin (danışanların) kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda gelişmelerini, bu alanlarda karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmelerini ve genel olarak yaşamlarını doyum alarak sürdürebilmelerini amaçlayan, psikolojik danışman tarafından sunulan profesyonel bir yardımdır.